Obecní volby 2010

Napsal: administrator
08.10.2010

Volby do obecních zastupitelstev 2010 ( Oloví ) sokolov

volby2010

Po čtyřech letech tu opět máme volby do obecních zastupitelstev. Pokusím se zde nastínit zastoupení a činnosti zatupitelů od roku 1994.

Nejdříve si zkusíme ukázat složení zastupitelstva v uplynulých letech dle volebních výsledků ( upozorňuji, že v některých případech bylo složení jiné než je uvedeno, protože se někteří vzdali kanditadatury a nastoupili místo nich náhradníci ).

V posledním odkazu také najdete kandidátní listinu do letošních voleb obecních zastupitelstev, tj. na volební období 2010 - 2014.Volební období 1994 - 1998

Volební období 1998 - 2002

Volební období 2002 - 2006

Volební období 2006 - 2010

Kandidátní listina 2010 - 2014Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že za posledních 16 let se v zastupitelstvu vystřídalo několik lidí, ale také se zde někteří objevují opakovaně i po celou dobu šestnácti let. Zkusíme se podívat na ty. kteří se v zastupitelstvu objevují opakovaně. Aby toho nebylo moc, tak níže uvedu jen kandidáty, kteří byli v zastupitelstvu více jak jedno volební období a zároveň kandidují i do letošních voleb.

1. Stanislav Polášek: 1994 - 2010 ( 16 let + kandiduje i na další období 2010 - 2014 )
2. Opolský Vladimír: 1994 - 2010 ( 16 let +kandiduje i na další období 2010 - 2014 )
3. Filandr Miroslav: 1998 - 2010 ( 12 let + kandiduje i na další období 2010 - 2014 )
4. Miščuk Jaroslav: 1998 - 2010 ( 12 let + kandiduje i na další období 2010 - 2014 )
5. Nestrojil Petr: 2002 - 2010 ( 8 let + kandiduje i na další období 2010 - 2014 )
6. Seifert Dominik: 2002 - 2010 ( 8 let + kandiduje i na další období 2010 - 2014 )

Jelikož se v Oloví volí 9 zastupitulů, je z výše uvedeného zcela zřejmé, že většina zastupitelů je v zastupitelstvu delší dobu a opakovaně.

Když se podíváme na letošní kandidátku, tak zjistíme další podstatnou věc letošních voleb. Jedna rodina si založila několik kandidátních stran, aby ovládla zastupitelstvo města Oloví. Je zde jasný úmysl rozmělnit volební hlasy tak, aby zastupitelstvo ovládla. Naopak si můžeme všimnout rodiny, která je celá na kandidátce jedné strany, čímž dává možnost zvolení zastupitelů všech názorových stran.

Jsou zde tedy dvě viditelné věci. Za prvě se v zastupitelstvu objevují stále stejní lidé a za druhé chce vedení města obsadit pouze jedna rodina, která bude mít zřejmě podobné názorové pochody, navíc v čele právě s člověkem, který je v zastupitelstvu již s ohledem na délku jeho přítomnosti "politickou kostrou".

JAKÉ JSOU TEDY MOŽNOSTI ?:

1. Pokud chcete v zastupitelstvu "nové tváře", tak se můžete pokusit ty "staré" vykřížkovat, tak jak se to stalo v letošních volbách do parlamentu ČR. Můžete totiž například zakřížkovat z každé strany jednoho kandidáta a to někde na nižších místech kandidátky ( na pátém až devátém místě ). Doporučuji si ale nejdříve zjistit, zda oný dotyčný chce být v zastupitelstvu, aby se nestalo to co už mnohokrát, že se nakonec tento zvolený kandidát vzdá své kandidatury a tím pádem by šel místo něho do zastupitelstva někdo z prvních míst na kandidátce ( což by byl přesně opak toho, čeho jste chtěli dosáhnout ).

2. Pokud nechcete město nechat ovládnout jednou rodinou, jedním pohledem na řešení života města, tak můžete také využít bod 1. výše uvedený, a nebo můžete zvolit volbu zakřížkováním jen jedné strany, která nemá s touto rodinou nic společného nebo obě varianty kombinovat. Pozor však na to, když zakřížkujete stranu, tak už nemůžete v té stejné straně křížkovat jednotlivé kandidáty, pouze kandidáty z jiných stran, kteří nesmí přesáhnout počet 9, respektive 8.

Závěrem také nezapomeňte na kvality jednotlivých kandidátu a to ne jen podle toho "kdo s kým je kamarád", ale hlavné podle toho, jestli je na tuto funkci vhodný, jestli je schopný něco pro město udělat a ne jen sedět v zastupitelstvu a míti radost, že může rozhodovat o tom, zda někomu něco povolí, pronajme či prodá. Máte zde člověka, který má bohaté zkušenosti z kraje, a který by měl být, vzhledem k jeho finanční situaci, i zárukou, že se nebudou ztrácet vaše společné finance určené na rozvoj města a bude s nimi náležitě nakládáno.

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 15. a 16. října 2010 ( 15. října od 14:00 do 22:00 a 16. října od 08:00 - 14:00 hodin ).

Jakmile budou volební výsledky sečteny a potvrzeny, uvedu je zde na tomto místě:

Informace o stavu zpracování

Výsledek voleb - zvolení zastupitelé

Výsledek voleb v celkových číslechPřeji vám všem šťastnou ruku a rozumný výběr svých zastupitelů.

Napsáno dne 8.10.2010 09:30 - Aktualizováno: 16.10.2010 18:00Příručka voliče komunálních voleb ( jak volit ? ):

Každá obec, město či městská část v České republice má dle počtu svých obyvatel příslušný počet zastupitelů. Nejmenší počet zastupitelů je 5. Oproti tomu např. Zastupitelstvo města Brna má 55 zastupitelů ( Oloví má 9 zastupitelů ).

Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí. Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů. Označí-li volič křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu pak obdrží volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.

Příklady: kandidují tři strany A, B, C. Volí se 9 zastupitelů ( stejně jako v Oloví ).

Příklad 1) Volič označí křížkem pouze stranu A v rámečku před názvem strany. Strana A obdrží celkem 9 hlasů a každý její kandidát po jednom hlasu. Strany B a C neobdrží žádný hlas.

Příklad 2) Volič označí křížkem stranu A v rámečku před názvem strany, současně označí ve straně B křížkem v rámečku před jmény dva kandidáty a ve straně C jednoho kandidáta. Strana A obdrží celkem 6 hlasů (sníženo o počet kandidátů označených v jiných stranách), její kandidáti na 1. – 6. místě po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 2 hlasy, její označení kandidáti po jednom hlasu, strana C obdrží 1 hlas, který obdrží i její označený kandidát.

Příklad 3) Volič označí na kandidátní listině strany A v rámečku před jmény 3 kandidáty, na kandidátní listině strany B v rámečku před jmény 4 kandidáty, na kandidátní listině strany C v rámečku před jmény 2 kandidáty. Strana A obdrží celkem 3 hlasy a každý její označený kandidát po jednom hlasu, strana B obdrží celkem 4 hlasy každý její označený kandidát po jednom hlasu a strana C obdrží celkem 2 hlasy a každý její označený kandidát po jednom hlasu. Označí-li takto volič více než 9 kandidátů, je jeho volební lístek neplatný. Neplatný volební lístek je i v případě, že volič označí současně dvě strany (v rámečku před názvem strany).

Příklad 4) Volič označí křížkem stranu B v rámečku před názvem strany a dále označí křížky některé kandidáty této strany B, které chce upřednostnit. Strana B obdrží celkem 9 hlasů, k přednostnímu označení kandidátů se nepřihlíží.

Zvítězí strana, která obdrží nejvíce hlasů. Vítězství strany však nemusí znamenat, že tato strana získá i rozhodující a rozhodovací postavení v obci. To by platilo v případě, že by její vítězství bylo tak výrazné, že získá nadpoloviční většinu mandátů v zastupitelstvu, což se nestává. Záleží potom na tom, jak a s kterou další stranou či stranami se dohodne na další spolupráci v zastupitelstvu. Základem mohou být společné zájmy stran, vyjadřované v jejich volebních programech. Ze zkušeností z minulých volebních období je zřejmé, že v komunálních volbách nemusí být (a většinou nejsou) „kopírovány“ koaliční dohody parlamentní. Z toho je zřejmé, že v komunálních volbách na úrovni obce či městské části je to víc o lidech než o stranách. Ty však mohou ovlivnit dotační politiku ze strany vyšších samosprávných orgánů vůči obcím a městským částem.

Vážení spoluobčané, jít k volbám není vaší povinností, je to vaše právo. Využijte je a volte svoje kandidáty, osobnosti, strany, které mají vaši důvěru. Přejeme vám, aby do nového zastupitelstva byli zvoleni ti občané, které jste si vybrali.

Poslední úprava: 15.11.2010

0 Komentáře

Zde nejsou žádné komentáře. Přidejte komentář jako první!

Přidat komentář
Email nebude zveřejněn

Informujte mě e-mailem při odpovědi na můj komentář
Přečíst Přečíst

Přihlášení

Nemáte účet? Registrujte se

Kdo je online

Přítomni: 3 hostů

Poslední komentář

Zde nejsou žádné komentáře.

Poslední inzerátyYouTube Plus

Fota města

     

Náhodný obrázek

37.jpg
S6300696.JPG

Anketa

Mělo by město koupit panelový dům na sídlišti Hory ( bývalý internát ) ?

Výsledky
Mělo by mít Oloví Městskou policii ?

Výsledky

Statistiky

Jazyky: 7
Uživatelé: 19
Novinky: 40
Odkaz: 2
Návštěvníci: 13635980

Kontakty

RSS

RSS 0.91
RSS 1.0
RSS 2.0
ATOM 0.3
OPML

Reklama

wedos

Aktuální počasíWeather in Praga

The weather now
Clear Clear
Temperature: 15 °C
Středa, 17 říj
Partly sunny Partly sunny
Temperature: 6 to 18 °C
Čtvrtek, 18 říj
Partly sunny Partly sunny
Temperature: 7 to 18 °C
Pátek, 19 říj
Mostly cloudy Mostly cloudy
Temperature: 5 to 16 °C

Předpověď počasí

[CNW:Counter]
Nahoře